Friday, April 23, 2010

Bahaya Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Ugama
Dengar hujah songsang tokoh Pluralisme,Liberalisme dan Sekularisme Ugama di Indonesia Dr Siti Musdah Mulia, MA di Acara Mata Najwa.wmv

Apakah ugamapon perlu direformasi kerana Majlis Ugama (Indonesia) tidak demokratis?

Apakah penafsiran ugama (Islam) harus disesuaikan dengan keadaan semasa masyarakat agar mereka yang menyimpang dari ugama tidak dihukum sesat?


Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. Dengan demikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan. (Mutafaq'alaih)

Barangsiapa dimintai fatwa sedang dia tidak mengerti maka dosanya adalah atas orang yang memberi fatwa. (HR. Ahmad).


Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pandai bersilat lidah. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani)

Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai bacaannya. (HR. Bukhari)

Awas jangan kita di Malaysia juga terjerat kerana sudah ada usaha untuk meliberalisasikan ugama dengan isu kalimah Allah dan sebagainya. Jangan sampai kita percaya bahawa mereka yang bertudung, berjubah atau berserban itu lebih berpengetahuan dalam ugama Islam kerana petahnya lidah, labohnya pakaian dan menggangotai parti yang berjenama Islamik.

No comments: