Thursday, November 4, 2010

Pesanan kepada pengundi dan penyokong parti politik- Adab dalam menegur dan berdakwah

Adab dalam menegur dan berdakwah

Disini diterangkan dalam kitab Siyarus Salikin Thariqatis Sadaatissufiyyah terjemahan daripada kitab Ihya' Ulumuddin bagi Al-Imam Al-Ghazali r.anhu dan terjemah oleh Al-Allamah Syaikh Abdus Samad Al-Falimbani r.anhu. Pada juzu' k.e-2, m/s... 203 :

(Maka darjat yang pertama) memberitahu akan seseorang berbuat akan sesuatau pekerjaan yang mungkar dengan bebalnya maka iaitu lazim atas seorang menegur dan mengajar akan sembahyangnya seperti meninggalkan tuma'ninah di dalam rukuk dan sujud dan barang sebagainya tetapi dengan perkataan yang lemah lembut dan yang mengajar akandia.

(Dan darjat kedua) Manjagakan dan mengingatkan dengan mengikut dan dengan menyukakan dan memberi nasihat akan orang yang mengerjakan maksiat pada hal ia mengetahui akan kejahatannya seperti orang yang mengekali akan meminum arak atau berbuat zalim atau mengekali mengumpat akan manusia pada hal ia mengetahui sekalian yang demikian itu haram maka sayugianya bahawa dijagakan dan ditakuti dengan seksa yang datang daripada hadis Nabi SAW dan daripada dalil Al-Quran dan dihikayatkan kepadanya kelakuan orang yang salih-salih yang dahulu-dahulu dan dikhabarkan kepadanya adat orang yang salih-salih yang dahulu-dahulu dan diringankan akan dia dengan berbuat kebajikan dan sekalian yang demikian itu dengan kasih sayang kepadanya dan dengan perkataan lemah lembut dan jangan dengan perkataan yang keras dan jangan perkataan yang marah akandia.

(Dan darjat ketiga) Apabila tiada memberi MANFAAT akandia dengan perkataan yang lemah lembut dan dengan pengajaran itu, maka menegur akandia dengan perkataan yang keras dan dengan perkataan yang kasar dan jika patut di maki akan dia maka harus di maki akan dia tetapi jangan dimaki akan dia dengan perkataan yang sangat keji seperti kata ia dengan zina dan mukadimahnya (lucah...pent.) dan jangan dimaki dengan perkataan yang dusta tetapi dimaki akan dia dengan perkataan yang tiada sangat keji seperti dimaki akan dia dengan dikata akan dia YA FASIQ atau dikata akan dia HAI ORANG YANG KURANG AQAL atau dikata akan dia YA JAHIL , TIADAKAH KAU TAKUT AKAN ALLAH TA'ALA, atau dengan katanya HAI ORANG YANG DUNGU dan barang sebagainya tiap2 yang dibilangkan memaki akandia dan sekalian itu sekira-kira HAJAT jua dan jangan berlebih-lebih.

(Dan Darjat Keempat) Apabila tiada memberi MANFAAT dengan demikian itu maka ditegahkan akan dia dengan tangan seperti DIPECAHKAN alat permainan yang haram itu dan ditumpahkan araknya dan ditanggalkan pakaian sutera daripada kepalanya atau daripada tubuhnya dan ditegahkan akan dia daripada duduk atas hamparan sutera dan ditolakkan akan dia daripadanya keluarkan akan dia daripada rumah yang dirampasnya dengan ditarik tangannya atau kakinya dan barang sebagainya sekira-kira HAJAT jua dan jangan berlebih dan jikalau dapat ditumpahkan araknya maka jangan dipecahkan bejananyaitu dan jikalau tiada memberi MANFAAT yang demikian itu MELAINKAN dengan DIPUKUL dengan tangan dan DITENDANG dengan kaki, maka harus perbuat akan dia dengan demikian itu.

Rujukan
Ihya' Ulumuddin bagi Al-Imam Al-Ghazali r.anhu dan terjemah oleh Al-Allamah Syaikh Abdus Samad Al-Falimbani r.anhu. Pada juzu' k.e-2, m/s... 203 :

No comments: