Sunday, April 3, 2011

Rijal ul Ghaib

Telah berkata As-Syeikh Al-’Arif billah Qutbul Wujud Ibnu ‘Arobi Al-Hatimi At-To i Al-Andalusy R.A ” Sesungguhnya Qutub ( Salah satu Maqom/pangkat Waliyulloh ) yang dinamakan Ghauts tinggal dan menetap Di Mekkah Al-Mukarromah, Wali Abdal dan Rijalul Ghoib tersebar di seluruh jihat ( Arah Mata Angin untuk ke baikan alam , Dan Wali Abdal adalah 7 lelaki yang nasabnya sampai pada Rosululloh S.A.W ( Alloh S.W.T menurunkan Wali Abdal dalam 1 Abad 7 orang yg apabila meninggal digantikan dengan Wali Abdal Lainnya ), Maka seharusnyalah seseorang yang di timpa oleh suatu perkara yg sukar agar supaya menghadap ke Arah mereka ( Rijalul Ghoib ) sambil membaca Istighosah Rijalul Ghoib berikut di bawah ini 8 arah rijalul Ghoib dengan tanggalnya ( Hijriyyah ) beserta Istighosahnya :1. Timur tgl 7, 14, 22, 29


2. Barat Tgl 4, 12, 19, 28


3. Utara Tgl 2, 15, 23, 30


4. Selatan Tgl 8, 11, 18, 26


5. Barat Daya 3, 10, 17, 25


6. Barat Laut Tgl 5, 13, 20


7. Timur Laut Tgl 28, 21,6


8. Tenggara 1, 9, 16, 24


Contoh tgl 1 muharram rijalul Ghoib berkumpul di tenggara, maka apabila anda ingin mengamalkan sesuatu amalan atau pekerjaan apa saja yang baik mintalah bantuan pada rijalul ghoib dengan menghadap Arahnya ( Tenggara kalau tgl ! ) sambil membaca Istighosah Rijalul Ghoib,Insya Allah Para Wali Qutub, Rijalul Ghoib,Abdal ,Autad Nuqoba’, Nujaba’ Ghauts, Akan membantu anda dalam hajat/perkara2 yang sukar.Inilah yang di maksud Istighosah Rijalul Ghoib :


ASSALAMU ALAIKUM YA RIJALAL GHOIBI YA AYYUHAL ARWAHUL MUQODDASTI AGHITSUUNI BI GHOUTSATIN WAN DZURUUNI BINADZROTIN YA RUQOBA’ YA NUQOBA’ YA NUJABA’ YA ABDALA YA AUTADA YA GOUTSA YA QUTBA AGITSUUNI BI HAQQISAYYIDINA MUHAMMADIN SOLLALLOHU ALIHI WA SALLAM.


Istighosah diatas di baca sambil menghadap arahnya sesuai tanggal, Sesudah itu kembali lagi menghadap Qiblat kalau sedang membaca suatu amalan.


Rujukan
- Akhi Fairus (sumbangan ilmu)
http://tokuban78.wordpress.com/2010/05/29/arah-rijalul-ghoib-dan-minta-bantuan-pada-mereka/

No comments: