Tuesday, April 12, 2011

Miri Bangkit


Sejarah pencarigalian minyak di Malaysia bermula di Miri Sarawak. Sesungguhnya Miri adalah bandar yang menjadi idaman semua kerana kekayaan hasil minyak, kecantikan alam semulajadi di Gua Niah, Gunung Mulu dan Bukit Lambir. Selain itu Miri juga adalah pintu masuk ke Brunei melalui jalan darat dan ke Ba Kelalan yang dipanggil Shangrila Malaysia


Sejarah carigali minyak di Malaysia di dokumentasikan dengan baik di


Apakah setelah menikmati kemewahan dan kesejateraan sejak tahun 1914, penduduk Miri mahu berubah memilih team yang belum diuji? Saksikan perasaan kaum Cina Sarawak di sinidan perasaan kaum Melayu Sarawak di sini


No comments: