Tuesday, December 13, 2011

Muharram Bulan Taubat

Al-Imam al-Tirmidhi Abu Isa dalam Kitab al-Sawm mengisnadkan dari ‘Ali r.a., bahawa seorang lelaki bertanya Rasulullah saw:

 “Wahai Rasulullah, bulan apakah yang Tuan suruh saya puasa selain Ramadhan?

Nabi saw bersabda: “Sekiranya kamu mahu berpuasa sesudah Ramadhan , maka puasalah pada bulan Muharram, sesungguhnya ia bulan Allah, dalam bulan itu Allah menerima taubat satu kaum, dan menerima taubat kaum-kaum lain.”

Berkata Abu ‘Isa hadith, hadith hasan gharib, bab sawm al-muharram, hadith 741.

No comments: