Wednesday, July 12, 2017

kerana EGO

Ka’ab Ahbar Mengatakan: Iblis laknatullah menjadi penjaga syurga selama 4000 tahun, duduk beserta malaikat 8000 tahun, bertawaf pada sekeliling arasy 14000 tahun, sebelum akhirnya di usir Allah SWT ke Bumi karena ego  tidak mau sujud kepada Nabi Adam AS, 

Sebelum ia menjadi iblis berikut adalah nam-nama di setiap peringkat langit:

pada langit pertama: Abid/ عابد

pada langit kedua: Zahid/ الزاهد

pada langit ketiga: Arif/ العارف

pada langit keempat: Wali الوا لي

pada langit kelima: Taqi/ التقي

pada langit keenam: Khozib الخاز ب

pada langit ketujuh: 'Azazil/ عزازيل

pada lauhul mahfud: Iblis / ابليس

Nama-nama diatas, sebagaimana termaktub dalam kitab Tafsir Jalalain juz'I halamaN 42. 
Adapun makna iblis menurut Abu Ja’far menggunakan pola if’iil dari kata al iblaas yaitu putus asa dari kebaikan, penyesalan dan kesedihan.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata,”Iblis berarti yang telah Allah jadikan dirinya berputus asa dari seluruh kebaikan dan menjadikannya setan yang terkutuk dan mendapatkan siksa dikarenakan kemaksiatannya.” (Tafsir Ath Thobari juz I hal 509)

1 comment:

ashari said...

"Aba was takbara,
fakana minal kafirin".

Degil dan angkuh, puncanya seseorg menjadi kafir.
Tiga sifat ahli Neraka ; Kasar, degil dan angkuh.
Degil dan angkuh juga penghalang hidayah sampai ke hati.